నెల్లూరు జిల్లా కరోనా సమాచారం

  10-08-2020 వరకు వివరాలు:

  పాజిటివ్ అని తేలినవి – 13,731

  డిశ్చార్జ్ అయినవారు – 6930

  కరోనా వల్ల మరణించినవారు – 100

  ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్లో వున్నవారు – 6701

  నెల్లూరు జిల్లా కాల్ సెంటర్ నెంబర్ : 9618232115

  సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల కొరకు టెలి మెడిసిన్ కొరకు సంప్రదించాల్సిన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ : 14410 లేదా 104