నేడు శ్రీలంక ప్రధాని మహీంద రాజపక్సే భారత పర్యటన

శ్రీలంక ప్రధాని మహీంద రాజపక్సే భారత పర్యటన
వాణిజ్యం, రక్షణపై దృష్టి సారించి శ్రీలంక ప్రధాని ఈ రోజు ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో సమావేశం కానున్నారు. అతను శ్రీలంక దేశానికి ప్రధాని అయిన తరువాత భారతదేశానికి చేసిన మొదటి పర్యటన ఇది. వాణిజ్యం, రక్షణ, సముద్ర తీర భద్రతా సహకారం తదితర పలు అంశాలపై భారత నేతలతో ఆయన చర్చలు జరుపుతారు.